Чужденци придобиват земя при покупка на “втори дом” най-рано след 5 години

Чужденци придобиват земя при покупка на “втори дом” най-рано след 5 години

Европейските граждани и фирмите от Общността и европейското икономическо пространство, които живеят постоянно в България, ще стават собственици на терени, земеделска земя и гори, според условията на договора за присъединяване. В него е предвиден 5-годишен ограничителен период за парцелите с одобрен подробен устройствен план и 7-годишен период за земеделските и горските земи.

Жителите от страни извън ЕС, които са купили жилище у нас от т.нар. втори дом, ще имат право да купят и земята под него, след като изтече ограничителният 5-годишен период, предвиден в договора и за гражданите от ЕС. Чуждите граждани, които живеят постоянно в страната, ще могат да купуват земеделски и горски земи, според международен договор на правителството със страните извън Общността, който трябва да се одобри от парламента.

Чужденците ще имат право да наследяват земи, но ако не отговарят на условията, които страната ни е парафирала в договора за присъединяване към ЕС ще трябва до три години да ги прехвърлят на свои близки или трети лица, които имат право да притежават земя у нас. Ако не спазят това изискване, държавата може да им изкупи земите по държавни цени.

Друга държава или междуправителствена организация ще може да купува земя и сгради на базата на международен договор или друг законов акт на правителството, но няма да има право да унаследява този имот.

Споделяне

Още от България