Чужденците ще плащат 60 евро за българска виза

Единна такса от 60 евро ще плащат чуждите граждани, които искат да получат българска виза, съобщиха от правителствената информационна служба в четвъртък. На заседанието си министрите одобриха тарифата за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на външното министерство.

Приемането и обработването на заявлението за виза за 6-месечно пребиваване, за дългосрочно или постоянно установяване в страната ще струва 100 евро, а за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година за чужди граждани с научна цел, за студенти по програми за обучение до една учебна година, за специализанти или стажанти, за чужденци, командировани от чужд работодател по конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции - 200 евро.

В тарифата са определени и таксите, които се събират в МВнР и в българските дипломатически и консулски представителства в чужбина. Събирането на таксите в страната, с изключение на тези за визи, ще става в левове, а в чужбина - в евро или при обективна възможност - в щатски долари или местна валута.

От такси ще бъдат освободени местни и чуждестранни лица по силата на българското законодателство, на правото на Общността или на международни договори, по които България е страна, както и по решение на министъра на външните работи.

За издаването на паспорт, лична карта или свидетелство за управление на МПС, дипломатическите и консулски представителства в чужбина ще събират такса от 20 евро, а за продължаване на срока на валидност на паспорт, служебен или дипломатически паспорт - 40 евро. При приемането на заявление за придобиване, възстановяване, установяване или освобождаване от българско гражданство, ще се заплащат 50 евро.

Тарифите са съгласувани с Общата консулска инструкция на ЕС и със споразуменията за облекчаване на визовия режим на държавите от ЕС с трети страни.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?