Данъчни оферти 2005: НДСВ със семейното облагане, ОДС с подоходното облагане, СДС с данък печалба

Нулева акцизна ставка за пропан бутана, предназначен за битово потребление, предлага ОДС в пакета промени на данъчните закони, внесени в парламента в четвъртък.

Това ще ускори газификацията на редица населени места и ще отстрани сега съществуващата несправедливост битовите потребители на природния газ да плащат акцизната ставка, налагана на горивото заради използването му в транспорта, коментира депутатът Петър Жотев при представянето на промените.

Жотев напомни, че миналата година управляващите прокараха в парламента драстично увеличаване на акцизната ставка за пропан бутана до 340 лв. на тон, далеч над средните нива в Европейския съюз. С аргумента, че не е възможно разграничаването на горивото за транспортни цели и за битово потребление, не бе направена диференциация на акциза.

Това сега се предлага от ОДС. Депутатите от партия Демократи за силна България предлагат и намаляване на ставката за пропан-бутана, използван за транспортни цели, на 245 лв. за тон, което съответства на нивото в директивата на Европейския съюз.

От ОДС напомниха, че в ЕС прилагат нулева акцизна ставка при използването на пропан-бутана в бита и за отопление в промишлеността.

Данъчни оферти 2005 на НДСВ, СДС и ДСБ

Предложенията на дясната опозиционна партия бяха представени ден след като министерството на финансите публикува проектите за промени в данъчните закони на НДСВ. Преди това, още в началото на септември, данъчните си предложения за 2005 г. представиха от СДС.

Визиите и на трите партии - две от които се определят като десни, а третата като дясноцентристка - са сравнително сходни. Нито една от тях не предлага кардинални данъчни облекчения в пакет с идеи за намаляване на държавните разходи, каквито от година вече се дискутират в обществото по инициатива на икономически анализатори.

И НДСВ, и СДС, и ДСБ залагат на следваната досега политика за постепенно намаляване на данъчната тежест, слагайки различни акценти върху облекченията.

Данък добавена стойност

Бившите съпартийци от СДС и ДСБ са предложили намаляване с два пункта на най-приходоносния данък - ДДС, от 20 на 18%, придружено със съкращаване на срока за връщане на данъчния кредит от три на два месеца.

НДСВ запазва размера на данъка от 20 на сто и намалява срока за връщането на кредита само за износителите от 45 на 30 дни.

Данък печалба

Най-голямо намаление на данък печалба предлага СДС - от сегашните 19.5 на 10 процента, докато НДСВ и ДСБ залагат на ставката от 15 на сто.

Отново СДС предлага и най-голямото намаление - от 20 на 10 %, на еднократния данък върху разходите на фирмите за дарения, спонсорства и други социални разходи. Предложението на ДСБ е за 15%, а на НДСВ - за 17 процента.

Управляващите обаче единствени са включили увеличаване на годишната амортизационна норма за машини и производствено оборудване от 30 на 50%, за което бизнесът отдавна настояваше. Облекчението обаче ще важи само за инвестиции при създаване на ново предприятие.

Данък общ доход

Най-благоприятна оферта за облагане на доходите на гражданите предлага ДСБ, показва сравнението между трите предложения за месечните и годишните таблици по ДОД за 2005 г.

Средната работна заплата в момента от 291 лв. ще се облага с 16.92 лв. данък според предложението на ДСБ, с 19.65 лв. - на СДС и с 31.84 лв. - на НДСВ.

ДСБ

Месечна данъчна основа

Данък

До 150 лв.

Необлагаеми

От 150 до 300 лв.

12 % за горницата над 150 лв.

От 300 до 840 лв.

18.00 лв.+18 % за горницата над 300 лв.

Над 840 лв.

115.2 лв.+24 % за горницата над 840 лв.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?