Данъците през 2004 година

След заседание на Националния съвет по данъчна политика бяха обявени някои от данъчните промени за следващата година. Какви са промените и какъв ще е ефектът им?

Министерството на финансите предлага ускорена амортизация (100% за една година) за големи инвеститори (инвестиращи над 10 милиона лева и обещаващи откриване на над 50 работни места). Тези инвеститори сега ползват преференциален режим при възстановяване на ДДС при внос. Очевидно вече става традиция да се дават преференции на големите фирми, вместо съответните данъчни облекчения да се ползват от всички фирми. Което показва, че големите компании нямат проблеми при прокарването на своя интерес.

Въпросите, които възникват, са два: защо асоциациите на малките фирми не са толкова ефективни при комуникацията с правителството и дали е справедливо да се дават облекчения само за някои фирми?

Данък печалба се намалява от 23.5% на 20%. Това е безспорно положителна стъпка, друг е въпросът, че в предизборните обещания на НДСВ имаше обещания за нулева ставка по данък печалба, а 20% е доста над нулата.

Предлага се леко намаление на данъка върху доходите (чрез увеличение на необлагаемия доход и намаление на ставката в по-ниските етажи на таблицата за облагане), което ще отрази в най-голяма степен на хората с ниски доходи (виж графиката). Все пак трябва да се отбележи, че хората с ниски доходи така или иначе почти не плащат данъци, така че плащанията им ще намалеят само с няколко лева.

От друга страна обаче, ако имаме предвид нарастването на доходите, реалното намаление на плащаните данъци става почти символично. Така например, облагането на средната заплата от 307 лв. през 2003 г. е 13.95%. Същата заплата от 307 лв. през 2004 г. ще се облага с 12.87%. Обаче ако приемем, че средната заплата през 2004 г. ще се покачи с 9% до 334.6 лв., то облагането на средната заплата през 2004 г. ще е 13.96%. С други думи данъчната тежест на средната заплата се запазва.

Споделяне

Още от Бизнес