Данните на НЦИОМ

 

Знаете ли за правата си по отношение на системата за здравното осигуряване?
   
Да
не зная
Отчасти
Редовно си плащам вноските
Да, от личния лекар, лекари, родители, близки и др.
Да, чакам месеци талон за направление
Да, но само за зъболечението
Да, че имам достъп до безплатно здравеопазване
Общо
Пол Мъж
47,5%
40,9%
3,6%
1,0%
1,0%
1,4%
0,9%
0,9%
100,0%
Жена
45,0%
42,6%
5,6%
1,3%
1,2%
0,7%
0,6%
0,6%
100,0%
Възраст 18 - 29 г.
41,7%
45,3%
6,2%
0,4%
1,5%
0,4%
0,9%
100,0%
30 - 39 г.
47,4%
40,9%
5,9%
0,5%
2,0%
0,9%
0,5%
100,0%
40 - 49 г.
45,3%
41,1%
4,7%
2,6%
0,3%
1,3%
0,4%
1,6%
100,0%
50 - 59 г.
50,1%
36,1%
4,5%
2,0%
1,4%
0,9%
1,0%
0,7%
100,0%
60+
47,2%
43,4%
2,8%
1,0%
1,4%
0,9%
0,6%
0,9%
100,0%
Образование висше
52,0%
29,2%
9,1%
1,0%
0,9%
2,8%
1,2%
100,0%
полувисше
51,3%
38,1%
4,5%
2,0%
1,2%
1,1%
0,8%
100,0%
средно
48,6%
39,7%
4,2%
1,4%
1,3%
1,4%
0,3%
0,5%
100,0%
основно
40,4%
50,8%
2,2%
0,4%
1,6%
0,6%
0,4%
1,1%
100,0%
по-ниско от основното
21,5%
72,1%
3,7%
1,4%
1,3%
100,0%
Местоживеене София
47,2%
35,0%
6,5%
4,1%
1,2%
0,7%
100,0%
oбластен град
44,1%
39,0%
7,0%
1,3%
0,8%
2,0%
1,7%
0,9%
100,0%
град
47,7%
44,4%
3,4%
0,5%
2,0%
0,4%
0,4%
100,0%
село
47,1%
45,8%
2,3%
0,2%
0,7%
1,2%
1,1%
100,0%
Етнос българин
48,1%
39,7%
4,6%
1,2%
1,2%
1,2%
0,8%
0,7%
100,0%
българомохамеданин
61,3%
32,0%
4,4%
100,0%
турчин
32,3%
54,1%
4,9%
0,8%
1,4%
0,4%
1,5%
100,0%
ром
27,7%
67,0%
5,3%
100,0%
друг етнос
49,9%
34,7%
100,0%
Към коя от следните групи хора бихте се причислили? към хората, които живеят богато
42,7%
34,4%
23,0%
100,0%
към хората, които живеят без лишения
62,1%
29,1%
5,4%
1,1%
1,7%
100,0%
към хората, които живеят с известни лишения
50,6%
34,9%
6,3%
1,4%
0,9%
1,6%
0,8%
0,5%
100,0%
към хората, които живеят с големи лишения
38,0%
52,2%
2,3%
1,0%
1,6%
0,3%
0,8%
1,1%
100,0%
към хората, които живеят в мизерия
35,8%
57,0%
1,9%
0,5%
0,4%
1,4%
1,0%
1,3%
100,0%
За коя от посочените политически сили ще гласувате, ако в близките дни има избори за Народно събрание? Национално движение Симеон Втори (НДСВ)
53,2%
27,1%
5,7%
1,1%
3,2%
4,4%
1,2%
100,0%
СДС
46,3%
32,2%
7,3%
1,4%
2,7%
1,9%
2,5%
100,0%
Демократи за силна България (ДСБ)
44,9%
42,4%
9,6%
3,1%
100,0%
БСП
48,7%
38,5%
5,4%
0,8%
1,3%
0,8%
1,0%
1,4%
100,0%
Движение за права и свободи (ДПС)
35,5%
56,1%
1,8%
1,0%
1,8%
0,6%
1,0%
100,0%
ВМРО
63,5%
31,3%
5,2%
100,0%
Съюз на свободните демократи - (ССД)
49,4%
38,6%
2,7%
2,8%
100,0%
друга партия
38,9%
48,0%
9,7%
1,3%
100,0%
няма да гласувам
44,2%
49,2%
2,4%
1,7%
0,4%
0,1%
0,2%
100,0%
Общо
46,2%
41,9%
4,5%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,7%
100,0%
Когато имате здравен проблем, как постъпвате обикновено?
   
Търся правата си
Търся връзки
Плащам си
Лекувам се сам
Друго
Общо
Пол Мъж
53,3%
9,2%
14,6%
22,2%
0,8%
100,0%
Жена
59,0%
6,9%
13,6%
17,8%
2,6%
100,0%
Възраст 18 - 29 г.
52,2%
8,9%
19,1%
17,7%
Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?