Държавата ще застрахова кредити на малки и средни фирми

Държавата вече ще застрахова банкови и небанкови кредити, отпускани на малки и средни предприятия. Това реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за експортното застраховане.

Марката се налага заради трайната тенденция българският износ да се ориентира основно към страни с пазарен риск. За експортно застраховане за сметка на държавата за 2006 г. са били предвидени 120 млн. лв., но от тях са акумулирани около 70 млн. лв. до септември. Така е налице значим свободен застрахователен капацитет, с който да се застраховат кредитите на дребния бизнес.

За постигане на пълно съответствие с правилата на ЕС в областта на експортното застраховане с промените се въвежда изменение в дефинициите на краткосрочен и средносрочен риск. Като краткосрочен е определен рискът за период до две години, а не както е регламентирано в момента до една година, а средносрочният - съответно става от две до пет години.

Въвежда се задължение за Българската агенция за експортно застраховане при сключване на съвместни договори за застраховане да следва типово споразумение, което може да включва и други клаузи, доколкото те не нарушават задължителните разпоредбите на типовото споразумение.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?