Държавни евтини кредити за производство на домати и пипер

Държавни евтини кредити за производство на домати и пипер

Краткосрочни кредитни линии за закупуване на семена/разсад, торове и препарати за растителна защита за производство на пипер и на домати стартира Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ) от 23 май, съобщиха от ведомството в петък. Одобрена е и субсидия за посевен материал за картофи, която тръгва от 3 май.

Управата на фонда е гласувала отпускането на заеми с общ размер 4.2 млн. лв. за пипер и 1.5 млн. лв. за домати, лихвите са действащите референтни за страната. Заявки ще се приемат до 15 юни.

Предстои публикуване на подробни указания за кандидатстване на сайта на ДФЗ. След договарянето им, кредитите ще се отпускат в срок до 15 юли 2010 г., а крайната дата за погасяването им от производителите е 20 декември 2010 г.

По схемата за доматите кредитът ще е в размер на 390 лв. на декар, като производителите могат да кандидатстват за площ от минимум 10 декара и максимум 350 декара. За пипера ще се отпускат 420 лв. на декар, и тук минималната площ за финансиране е 10 дка, но максималната е 200 дка.

За заеми могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, без задължения към фонда и да не са свързани с доставчика си на семена, торове и препарати по смесъла на Търговския закон.

ДФЗ одобри и 1.5 млн. лв. бюджет за отпускане на целева субсидия за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация за реколта 2010 г. Максималната площ, за която фермер може да сключи договор с фонда за закупуване на посевен материал е 80 декара, а минималната - 5 декара. Максималната площ за засяване на картофи за консумация е 150 декара, а минималната - 5 декара. По схемата за картофите производителите могат да кандидатстват за субсидии от 3 до 21 май. Средствата ще се договарят в периода от 1 до 15 юни, а срокът за изплащането им е 16 юли 2010 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?