Държавни кредити за млади родители в управленския проект на БСП

Държавата да поеме половината от размера на жилищните кредити за млади семейства, ако до 5 години след сключването на брака си те имат две деца. Това предложение е включено в управленския проект на БСП със спешни мерки за решаване на демографските проблеми в страната.

По изчисления на социалистите, са целта ще са необходими между 80 и 100 млн.лв. годишно от бюджета, съобщи депутатката Емилия Масларова при представянето на проекта на дискусия в четвъртък.

Социалистите предлагат още държавата да гарантира издръжката за ясла и градина на децата до 6-годишна възраст от семейства с доходи под 300 лв. на човек.

В същото време от БСП заявиха, че за разрешаване на тежката демографска креза в страната трябва да се премине от политика на социални помощи към политика на социални инвестиции. Според едно от последните проучвания в световен мащаб, към 2050 г. населението в България ще намалее почти двойно, до 5 млн.души.

В управленския проект на левицата е предвидено и повишаване на издръжката за децата при разводите, като тя не може да е по-малка от половината от необходимите средства за издръжка на дете за съответната възрастова група.

От БСП обявиха и тревогата си от кризата на брачната институция в България и увеличаването на дела на извънбрачните деца. Прогнозата на социалистическата партия е, че през 2005 г. ще има около 240 000 деца до 3-годишна възраст, от които 92 400 извънбрачни и 225 000 деца от 3 до 6-годишна възраст, от които 82 000 извънбрачни.

Според изследване на близката до "Позитано"20 агенция АССА-М, 49% от българите са съгласни с тезата, че не може да се живее пълноценно без съпруг или съпруга. Преди 10 години това са споделяли 66% от сънародниците ни.

Споделяне

Още от България