Държавният сектор в икономиката е натрупал 7.7 млрд. лв. дългове

сн. БГНЕС

7.7 милиарда лева са дълговете в държавния сектор на икономиката (вкл. общински компании) плюс още 2.1 млрд. пасиви на държавните банки. Т.е. дълговете на държавния сектор са сравними като обем с официалния правителствен дълг, който е около 12 млрд. лв.

Данните са от последните публикувани годишни финансови отчети (за 2011), с изключение на няколко компании, за които данните са от 2010 или 2012 (например ВМЗ, които не публикуват отчет).

Задължения на държавни компании
 хил.лв 2011 бележка
ОБЩО   7 709 186  
НЕК 2 238 184  
БДЖ 806 589  
АЕЦ Козлодуй 780 496  
ТЕЦ Марица Изток 2 756 911  
Топлофикация София (общ.) 494 659  
Булгаргаз 417 860  
Мини Марица Изток 250 249  
Пристанищна инфраструктура 186 846  
НК Железопътна инфраструктура 180 480  
Столичен ел., метро и автотранспорт (общ.) 164 000 2010
Летище София 159 591  
ВМЗ 150 000 2012
РВД 91 506  
Български пощи 88 073  
Булгартрансгаз 83 811  
Център за градска мобилност (общ.) 71 911 2010
ДПСВ 62 102  
ЕСО ЕАД 58 195  
Пристанище Бургаз 39 723  
болници 378 000 2012
други държавни компании 250 000 оценка
     
Финансови институции, пасиви (привлечени средства) 2 109 476  
Банка за развитие 1 218 301  
Общинска банка (общ.) 891 175  

Публикувано в Блогът за икономика

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?