Депутатите одобриха на първо четене затвор за незаконен добив на суровини

Депутатите одобриха на първо четене затвор за незаконен добив на суровини

Незаконният добив на подземни богатства да се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от 1000 до 20 хиляди лева, одобриха депутатите на първо четене в четвъртък. Те приеха промени в Наказателния кодекс (НК), инкриминиращи извършван добив на суровини без да е предоставена концесия."За" гласуваха 102-ма депутати, двама бяха "против" и 39 се въздържаха.

Също толкова тежки санкции са предвидени и за помагачите на незаконно допиващите природни ресурси – тези, които транспортират, съхраняват или преработват нерегламентирано изкопани ресурси.

Предвиденото наказание нараства, когато предметът на престъплението е в големи или в особено големи размери и случаят е особено тежък.

С промените в НК се въвеждат и изискванията на няколко директиви на ЕС.

Предвижда се установяването на минимални правила за определянето на престъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи. Въвеждат се разпоредби относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне.

Със законопроекта се предлага допълнение на действащата уредба с оглед на по-ефективно противодействие на тероризма, като се разширява и обхвата на подбуждането към и заканата за извършване не само на тероризъм, но и на свързаните с тероризма дейности. Въвежда се нов квалифициран състав на кражбата, когато деянието е извършено с цел тероризъм.

Също така се регламентират наказания и при морското пиратство, тъй като досега такива са предвидени само при отвличане на самолет. Вече всеки неправомерен акт на насилие, задържане или грабеж в открито море или в международни води, извършен от екипажа на частен плавателен съд, с лични цели и насочен срещу друг плавателен съд, неговия екипаж или имущество, е предвидено да се наказва като "морско пиратство".

Споделяне

Още от България