Депутатите промениха сроковете за използване на СРС-та

Срокът за използване на специални разузнавателни средства (СРС) спрямо лица, чият самоличност трябва да бъде установена са намалява, а се увеличава периодът, в който този способ може да бъде използван в случаи, застрашаващи националната сигурност или за предотвратяване на тежки престъпления.

Това е записано в промените на Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), приети от депутатите на първо и второ четене в четвъртък.

При установяване на самоличността на лица СРС-та ще се използват 20 дни с възможност за удължаване с още 20 дни, но не повече от 60 дни. Същевременно, когато се прилагат при разследвания, свързани с националната сигурност, СРС-та ще могат се ползват шест месеца, с възможност този срок да се удължава с още шест месеца.

С предлаганите промени се предвижда и срок за съхраняването и реда и условията за унищожаването на информацията, необходима за защита на националната сигурност, от съответната структура на ДАНС, службата "Военна информация" към министъра на отбраната и от Националната разузнавателна служба.

Предлага се парламентарният контрол да се сведе до самите процедури по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, както и върху съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?