Депутатите се скараха за подпомагането на малките и средни фирми

Народните представители от управляващото мнозинство и от ОДС влязоха в остър спор при приемането на промените в закона за малките и средните предприятия. От опозицията остро реагириха срещу предложението държавата да подпомага дейностите по насърчаване на предприемачеството в рамките на бюджета на Министерството на икономиката.

Проектът предвижда средствата да се изразходват за финансиране на новосъздадени малки и средни предприятия, за осъществяване на развойна дейност и прилагане на технологии и иновации от малки и средни предприятия.

Според бившия министър на икономиката Петър Жотев в проекта на Министерския съвет липсва гаранция, че няма да има източване и се създават предпоставки за клиентелизъм. Той попита защо парлламентът не разгледа законопроекта на колегата ме от ОДС Йордан Нихризов, който предвижда създаването на Гаранционен фонд за малки и средни предприятия в размер 50 млн. лв.

Предлага се до 51% сто от тази сума да се осигурява от държавния бюджет, а фондът да осигурява не повече от 50% от изискваното от банките обезпечение на при финансиране на малки и средни предприятия.

Председателят на комисията по икономическа политика Валери Димитров каза, че законопроектът на Нихризов възпроизвежда компрометирани схеми за насърчаване на бизнеса, които увеличават риска парите на данъкоплатеца да бъдат изхарчени безотчетно.

Според него няма гаранции, че след създаването на фонда няма да има натиск от силни на деня за издаване на гаранции на техни близки.

Промените въвеждат нови финансови прагове за определяне на предприятията като малки и средни,а заглавието на закона се променя на закон за насърчаване на предприемачеството.

Предвижда се малки предприятия да са тези с годишен оборот до 13 млн. лева, а не както досега - с оборот до 1 млн. лева. Малки ще са и предприятията с балансова стойност на активите до 9 млн. лева.

Предлага се средни предприятия да са тези със средносписъчна численост на персонала до 250 души и годишен оборот до 78 млн. лева, а не както в сегадействащия закон - с персонал до 100 души и оборот 3 млн.лв.

Средни предприятия ще са и тези с балансова стойност на активите до 52 млн. лева. Увеличението на праговете е съобразно препоръка на Европейската комисия от 3 април 1996 г. за дефиницията за малки и средни предприятия.

Предлага се министърът на икономиката да координира и контролира държавната политика в областта на насърчаването на малките и средните предприятия и на експортната дейност, като предлага на Министерския съвет Национална стратегия за насърчаване на предприемачеството и годишни програми за прилагането ѝ.

Държавната политика за насърчаване на предприемачеството да се изпълнява от изпълнителния директор на Агенцията за насърчаване на предприемачеството към министъра на икономиката.

Агенцията за малки и средни предприятия и Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията ще се преобразуват чрез сливане в Агенция за насърчаване на предприемачеството.

За осъществяване на сътрудничеството в областта на насърчаване на предприемачеството ще се създаде Консултативен съвет за насърчаване на предприемачеството към министъра на икономиката.

В него ще участват представители на министерства, Националното сдружение на общините в България, неправителствени организации, сдружения, подпомагащи малки и средни предприятия, браншови камари и съюзи и на "Насърчителна банка", както и учени - специалисти по проблемите на икономическата политика.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: