Депутатите удължиха до 30 юни 2005 г. срока за използване на инвестиционни бонове

С промяна в закона за приватизацията, депутатите удължиха до 30 юни 2005 година срока за използване на инвестиционни бонове.

Вносител на поправката, гласувана в петък и на първо, и на второ четене, е председателят на парламентарната икономическа комисия Валери Димитров. Той обясни, че се налага удължаването на срока за използване на инвестиционните бонове с една година, защото по закон изтича в края на този месец, а има бонове на значителна стойност, които все още не са използвани.

Неизползването на боновете не се дължи на поведението на притежателите им, а на липсата на достатъчно качествени ценни книжа, които могат да се придобиват срещу непарични платежни инструменти, обясни Валери Димитров.

Преди гласуването Йордан Нихризов от ОДС призова това да е последният закон, който удължава сроковете, без да решава реални проблеми и предложи министерството на икономиката да инициира създаването на стратегия за използването на наличните в страната компенсаторни инструменти.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: