Девет дома за изоставени бебета ще бъдат закрити в следващите пет години

Девет дома за изоставени деца под тригодишна възраст ще бъдат закрити през следващите пет години, стана ясно на кръгла маса по проблемите на изоставените деца в понеделник. Закриването на домовете е част от цялостната визия на правителството за деинституционализация през следващите 15 години. През този период трябва да бъдат закрити всички домове, а децата да бъдат настанени в семейна или близка до семейната среда.

32 са Домовете за деца до три години в страната. В тях са настанени 2334 деца, като едва 0.7% от тях са сирачета. Най-честите причини, поради които родителите изоставят децата си в домовете са социално-икономически проблеми, липса на умения или капацитет за отглеждането на децата, здравословни проблеми, насилие в семейството, нежелано или преждевременно раждане. Анализите на МЗ обаче сочат, че при подходяща политика децата могат да се върнат в семейна среда или да се предотврати изоставянето им. Възможностите за всяко дете зависят от конкретните обстоятелства при него.

1260 от децата в 32-та дома нямат увреждания. Поне половината от тях имат шанс да се върнат в биологичните си семейства. Останалите могат да бъдат настанени в приемни семейства или осиновени. В момента в страната има над 475 приемни семейства, в които живеят повече от 417 деца. През миналата година пък 800 деца са били осиновени. Останалите 1074 от децата в домовете са с увреждания и хронични заболявания. С оглед на значителния им брой МЗ започва проверки на диагнозите, които са им поставени. Целта е да се види дали те са верни и дали децата получават адекватни грижи и лечение.

Проверките започват от 1 ноември и ще продължат до края на месеца. След това ще се премине към изработването на индивидуални планове за възможностите за реинтеграция на всяко отделно дете.

265 са рисковите деца и младежи в социалните домове, за които са необходими спешни мерки, сочи анализ на няколко ведомства, съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Надя Шабани. Прегледът е обхванал 1797 деца над тригодишна възраст в 56 институции, от които 23 дома за деца с умствена изостаналост, един дом за деца с физически увреждания и 32 дома за медико-социални грижи.

Част от рисковите деца и младежи имат нужда от по-спешна медицинска интервенция и помощ от различни детски специалисти - невролози, хирурзи, кардиолози, които да установят дали може да се направи още нещо, което да подобри състоянието им. Друга група от тях са децата с хипотрофия - ръст и тегло под нормата за възрастта. За тях трябва да се установи дали хипотрофията е в резултат на множеството увреждания, или е следствие от неправилен режим на хранене.

Според специалистите част от децата са с тежко деструктивно поведение, представляват риск за себе си и за околните и изчерпват силите на персонала. При някои е установено разминаване между определените медицински диагнози във времето, а при други - по-лека степен на увреждане от посочената в документите.

Споделяне

Още от България