ДКЕР определи квотите за продажба на ток за привилегировани купувачи

Държавната комисия за енергийно регулиране одобри квотите за продажба на електроенергия на привилигировани потребители за първата половина на 2005 година. Решението определя за всеки производител на ток разполагаемостта и техническите параметри, в съответствие с които могат да се сключват сделки по свободно договаряни цени с предприятия и търговци на електрическа енергия. Изискванията са т.нар привилегировани купувачи да потребяват годишно не по-малко от 40 гигаватчаса, да нямат задължения към НЕК и да си плащат таксата за пренос на обществения доставчик. С оглед либерализацията на енергийния пазар от юли 2005 г. границата за електропотреблението ще падне до 20 гигаватчаса, обясниха от ДКЕР.

АЕЦ "Козлодуй" ще може да търгува на свободния пазар 500 000 мегаватчаса, за ТЕЦ "Марица Изток 2" предвидените количества са 685 127 мегаватчаса. Топлоцентралата във Варна има право да продава на привилегировани купувачи 574 833 мегаватчаса, ТЕЦ "Бобовдол"- 258 956 мегаватчаса. За ТЕЦ "Марица 3" допустимите количества са 38 118 мегаватчаса, за ТЕЦ "Русе", блок .4 - 42 689 мегаватчаса. За ТЕЦ "Марица Изток 3", където има сключен дългогодишен договор за изкупуване на електроенергията от НЕК, квотата е нулева, защото нейният ток се продава само в регулираната част от енергийния пазар, казаха от ДКЕР.

Общото потребление на всички привилегировани потребители за периода 1 януари 2005 г. - 1 юли 2005 г. се очаква да бъде 1 996 654 мегаватчаса, сочат разчетите на енергийната комисия.

Когато сумата от количествата електроенергия от всички регистрирани доставки по свободно договорени цени е по-малка от минималните почасови стойности на доставената електрическа енергия, произведеният ток, представляващ разликата, се заплаща по цени на балансираща енергия за излишък, уточниха от ДКЕР.

Споделяне

Още от Бизнес