До края на 2004 г. Овергаз ще отвори над 100 нови работни места

До края на 2004 г. Овергаз ще отвори над 100 нови работни места, съобщиха от компанията. Само през януари и февруари са били назначени повече от 60 нови специалисти.

Те са експерти в областта на маркетинга и инвеститорския контрол и ще работят по изпълнението на програмата за газификация на София, Варна и Русе.

В следващите месеци екипът на дъщерното дружество на Овергаз - "Варнагаз" започва активна разяснителна кампания в районите на Варна, за които фирмата има лицензия за разпределение на природен газ.

Търговските агенти на дружествата "Софиягаз", "Газоснабдяване Русе" и "Варнагаз" ще проведат и анкети сред бъдещите клиенти в трите града.

Нови 212 километра мрежа е изградила Овергаз само през 2003 г. Заедно с мрежата, построена през предишните години, сега компанията притежава 829 километра газоразпределителна мрежа в различните градове, за които има лиценз.

През януари тази година средната работна заплата в "Овергаз Инк."е 1049 лева.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?