Допълнителни обучения на персонала в центровете за настаняване от семеен тип

Снимка: БГНЕС

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин настоя за повишаване на квалификацията на персонала в центровете за настаняване от семеен тип по време на първата среща на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за деца.

"Предстои да направим рекапитулация на оставащите средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“, за да потърсим възможностите за старт на програми за обучение и подпомагане на персонала в Центровете за настаняване от семеен тип, колкото се може по-бързо“, коментира Калфин.

Експерти на социалното министерство и Държавната агенция за закрила на детето в най-кратки срокове трябва да изготвят разчет на нуждите и средствата, необходими за започването на такива програми за преквалификация на персонала.

През миналата седмица стана ясно, че в два центъра за настаняване от семеен тип са прилагани недопустими методи на възпитание като бой с метална пръчка, щипане, лишаване от храна. Заради това ще бъдат наложени дисциплинарни наказания на служители на двата центъра.

На срещата в социалното министерство е решено още съвместно със здравното министерство да се подготви акт, който да бъде приет от Министерския съвет и с който да се уреди въпросът с настаняването на деца с необходимост от постоянна медицинска грижа. Така ще се направи първата стъпка в посока въвеждане на интегрирани здравно-социални услуги, най-вече за децата с тежки увреждания, като уредбата ще действа до приемането на необходимите законодателни промени.

Съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще бъде наравен преглед и анализ на базите за настаняване на деца.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?