Двоен ръст на застраховките срещу лоши платци

Застраховките срещу некоректни партньори, бавещи или задържащи плащанията, ще нараснат двойно у нас през 2010 г., прогнозираха в четвъртък от “Кофас България“, която е част от международната група Coface, лидер в управлението на кредитния риск.

Въпреки засиления интерес през последните месеци, процентът български компании със застраховка кредитен риск остава доста нисък в сравнение с държавите от Западна Европа. Едва около 10% от българските фирми са сключили такава полици, докато Западна Европа това правят 80-90 на сто от компаниите, обясни Камелия Попова, управител на “Кофас България“.

Освен че се увеличават значително застрахованите срещу лоши плащания, те вече сключват много повече полици и за вътрешни сделки, а не само експортни дейности, както е било досега. В момента 2/3 от застраховките са за вътрешния пазар, а останалите са насочени към вземания от компании от Европейския съюз, Македония, Сърбия, Хърватия и Албания.

От кредитен риск продължават да се предпазват основно компании от секторите метали, химия, строителство и бързооборотни стоки.

Отчита се и повишаване на предявените претенции, както и на изплатените обезщетения на компании със застраховка кредитен риск. Тази тенденция се отнася до всички сектори, дори и за относително стабилни досега отрасли като хранително-вкусовата промишленост и търговията с бързооборотни стоки.

През 2010 г. от компанията очакват покритите неплащания да са близо три пъти повече спрямо 2009 г.

“Увеличаването на изплатените обезщетения от една страна свидетелства за още по-сериозно забавяне на междуфирмените разплащания у нас, а от друга е показателно за ефективността на този тип застраховане. Съгласно нашите условия то гарантира на застрахованата компания възвръщаемост на средно 85% от забавените плащания”, каза Камелия Попова.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?