Една трета от българите живеят в тежки лишения

Близо 80 процента от възрастните не могат дори да се хранят редовно

Една трета от българите живеят в тежки лишения

Около 2.5 милиона българи, или близо 35% от населението на страната, живеят в тежки материални лишения. Най-тежко е положението сред възрастните хора у нас. Близо 80 процента на българите над 65-годишна възраст попадат в тази графа и не могат да посрещат безпроблемно сметките си и да се хранят редовно. Това отчита анализ на Европейската статистическа агенция Евростат, който изследва социалните тенденции и индикаторите за бедност в 28-те страни в Европейския съюз през 2016 г.

Анализът обхваща хората, които не могат да си позволят няколко основни неща, които по европейските критерии са основата на нормален битов живот в общността. В категорията "тежки материални лишения" хората не могат да плащат безпроблемно сметките си, да посрещат неочаквани разходи, да поддържат дома си топъл, да имат достъп до телевизор, кола или телефон, да се хранят редовно или да си позволят поне една седмица почивка далече от дома.

Националният статистически институт, който също изследва показателите за бедност и социално изключване, отчита за 2016 г. сходен процент хора, живели в тежки материални лишения.

При младите до 17 години делът на изпадналите в материални лишения е 40%, а при работещите българи от 18 до 64 години - около 30 на сто.

39 милиона европейци също изпитват сериозни лишения. През 2016 г. около 7.8 на сто от населението на ЕС са живели в ситуация на тежки материални лишения. Това е значителен спад в тази социална тенденция, тъй като през 2012 г. техният дял е бил близо 10 на сто

Споделяне

Още от България