Една трета от учениците в София свързват бъдещето си с чужбина

Една трета от учениците в София свързват бъдещето си с чужбина

Една трета от столичните ученици свързват бъдещето си с обучение в чужбина, а всеки пети иска да започне работа зад граница, сочат данните от проучване на Институт "Отворено общество", проведено в края на миналата година сред учениците от ІІІ до ХІІ клас, представени в сряда.

На въпрос какви планове имат една-две години след завършването на училище, 49% от децата отговарят, че ще учат висше в България, 34% планират да започнат някаква работа в страната, 30% смятат да продължат обучението си в чужбина, а 20% се виждат да работят зад граница. 17% са посочили сред плановете си да създадат семейство и 16% са отговорили, че нямат конкретни планове. Анкетираните са посочвали по повече от един отговор.

Учениците в София осъзнават, че липсата на дисциплина и проявите на насилие са най-сериозните проблеми в училище.. Над половината от анкетираните деца от 5 до 7 клас смятат, че най-важните проблеми в училище са "липсата на дисциплина" (60%), "агресията и насилието в училище" (58%) и наличието на "ученици, които си мислят, че всичко им е позволено" (53%). За сравнение едва 16% посочват като най-важен проблем "лошата материална база" и едва 18% "сложния за възприемане учебен материал". Учениците от VІІІ до ХІІ клас класират сред трите най-важни проблема в училище и "безпомощността на учителите да се справят с реда" (40%).

Всеки трети сред учениците в горния курс на обучение заявява, че поне веднъж нещо му е било откраднато в училище (38%), че е бил заплашван (34%) и че са му предлагали наркотици (33%). Всеки четвърти твърди, че е бил тормозен от съученици, а всеки пети, че е бил жертва на побой. Броят на учениците, които твърдят, че са им предлагани наркотици, нараства четири пъти в групата от VІІІ до ХІІ клас (33%) в сравнение с тези от V до VІІ клас (8%).

Близо една трета от учениците от V до VІІ клас смятат, че в училище има голям риск за сигурността им (27%). Въпреки това училището наред с дома се възприема като едно от най-сигурните места от всекидневието. Най-голям риск за себе си учениците виждат на стадионите, в дискотеките, кръчмите и на улицата.

Най-отблъскващото нещо в София обаче е мръсотията и боклука. 87% от учениците от V до ХІІ клас посочват мръсотията като основен проблем на столицата. Веднага след това следват мръсният въздух и задръстванията.

Мнозинството от учениците в София отхвърлят идеята за въвеждане на униформи, докато мненията за въвеждането на вечерен час са разделени. Половината от учениците от ІІІ до VІІІ клас са против въвеждането на униформите, а при големите ученици до ХІІ клас 62% са против.

На въпрос какво трябва да се направи за децата в София повече от половината от анкетираните ученици смятат, че трябва да бъдат осигурени безплатни учебници за нуждаещите си деца, да се осигури безопасност за децата на пътя, безплатни карти за градския транспорт за всички ученици, повече средства за домовете за деца без родители и по-добри спортни бази в училищата.

В изследването са обхванати 3033 софийски ученици от 128 училища - 573 ученици от ІІІ и ІV клас, 813 - от V до VІІ клас, 1647 - от VІІІ до ХІІ клас. Анкетирани са и 2130 родители.

Споделяне

Още от България