Едва 10 на сто от родните производители на храни с достъп до пазара на ЕС

Европейската комисия (ЕК) въведе ограничения за вноса на хранителни продукти от България и Румъния. Те няма да могат да внасят в ЕС храни от животински произход, произведени и пакетирани преди датата на присъединяването 1 януари 2007 г.

Съмнението на Брюксел е, че двете страни може да не отговорят на изискванията за безопасност на храните. Хранителните стоки ще могат да се предлагат на местните пазари, но само до края на 2007 г. Продукти с дата на производство преди януари 2007 г., които останат в търговската мрежа на страната, ще бъдат унищожени.

Ограниченията няма да важат за предприятия, които са получили съответните разрешителни и са изнасяли продукция за ЕС до януари 2007 г.

По данни на Министерството на земеделието и горите от февруари, когато приключи поредната проверка за преструктурирането на преработвателните фирми от отраслите “месо”, “мляко” и “риба” и за степента на покритие на евроизискванията, около 10 процента от дружествата са отговорили на изискванията за износ в Евросъюза и са получили лиценз за това. Става въпрос за 64 фирми, които ще продължат без проблем работата си на европазара в първата година на еврочленството ни.

Общо 142 са предприятията, за които е установено, че отговарят на европейските изисквания и ще могат да изнасят на общия пазар, след като падне ограничението за достъп само на лицензираните фирми.

Останалите 90 на сто от преработвателите трябва да продължат дейностите по модернизацията си и въвеждането на санитарните изисквания на ЕС, ако искат да останат да работят и на вътрешния пазар след 1 януари 2008 г. Тогава поетапно за тях изтича едногодишната отсрочка за покритие на изискванията на Евросъюза.

Според председателя на Асоциацията на месопреработвателите Костадин Чорбаджийски забраната означава, че контролът от страна на българските ветеринарни инспектори е слаб. Той заяви пред БНР, че голяма част от произведените у нас са качествени, но има и некоректни производители.

В същото време Европейската комисия одобри отпускането на 11,506 млн. евро за контрол и борба срещу болести по домашните животни в България и Румъния през 2007 година.

Средствата ще се използват за съфинанасиране, като останалата необходима част за борбата болестите по домашните животни ще бъде осигурена от правителствата на присъединяващите към ЕС страни.

От цялата сума на България се отпускат 1 786 000 евро. Сред болестите по домашните животни, които ще се контролират и срещу които ще се води борба, са класическата чума по свинете, салмонелата при бройлерите, наблюдение за евентуални случаи на птичи грип.

Споделяне

Още от Европа

Колко време давате на новия парламент?