ЕК отчита рязко увеличение на висящите производства срещу България

ЕК отчита рязко увеличение на висящите производства срещу България

Европейската комисия представи днес годишния си доклад за прилагането на правото на ЕС. В частта за България се посочва, че броят на висящите производства за нарушение рязко се е увеличил миналата година и е достигнал най-високото равнище от 2012 г. насам, предаде БТА от Брюксел.

 

Комисията обяснява това със значително по-високия брой на висящите в края на 2016 г. производства срещу нашата страна за ненавременно прилагане на европейското законодателство.

 

След като беше рязко нараснал през 2015 г., броят на новите жалби срещу България намаля леко през 2016 година, се посочва в документа. В сравнение с предходните четири години, броят на новообразуваните предварителни преписки срещу България намаля, допълва комисията.

Към края на миналата година срещу България има 55 висящи производства за ненавременно въвеждане на нормите на ЕС в българското законодателство. През миналата година срещу нашата страна са били образувани 32 нови производства за нарушение. Новообразуваните предварителни преписки миналата година срещу България са 28, а новите производства за ненавременно прилагане на правото на ЕС - 27, сочи документът.

Прилагането на правото на ЕС е от съществено значение за постигането на ползите от политиките за гражданите и предприятията, пояснява ЕК. Често когато на преден план излизат въпроси, като например вредните газове от автомобилите, незаконните сметища или безопасността и сигурността на превозите, проблемът не е в липсата на законодателство на ЕС, а по-скоро това, че общностното право не се прилага от държавите.

 

Миналата година комисията е открила 986 нови производства чрез изпращане на официални уведомителни писма и е издала 292 мотивирани становища за държавите в ЕС.

В края на 2016 г. са били открити 1657 производства за неизпълнение, което представлява увеличение с 21 на сто, в сравнение с предходната година. Броят на новите случаи на късно прилагане на европейското законодателство е нараснал с 56 на сто - от 543 през 2015 г., на 847 през миналата година.

 

Съдът на ЕС е постановил 28 решения, като над 80 на сто от тях са били в полза на ЕК.

Големият брой процедури за нарушения, който през 2016 г. достигна върховата си точка от последните пет години, буди сериозно безпокойство, се посочва в заключенията на доклада.

 

Неизпълнението на задължението за своевременно прилагане на законодателството на ЕС лишава гражданите и предприятията от полагащите им се ползи. Задачата по изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС се споделя от държавите в Общността.

Комисията заявява, че ще разследва нарушения на правото на ЕС с производства за установяване на неизпълнение на задължения. Занапред ЕК ще започва процедури за нарушение, без да разчита на механизма за предварителни проверки, освен ако това е полезно в даден случай.

Споделяне

Още от Европа