ЕК поиска България да промени ДДС режима на личното ползване

Финансовото министерство има два месеца да реагира

ЕК поиска България да промени ДДС режима на личното ползване

Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до българските власти, с което настоява за промени в закона за ДДС.

"България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите, когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка", посочват от ЕК.

Става въпрос за начисляването на данъка при т. нар. лично ползване на фирмени активи. Темата бе особено актуална по време на второто правителство на ГЕРБ, когато финансовото министерство реши да промени закона с цел да въведе реално облагане на стоки, например автомобили, които се купуваха формално на името на фирма, а се ползваха за лични нужди, заради което изтичаха пари от бюджета. Заради критики от страна на бизнеса и на счетоводители законодателството претърпя няколко промени по този въпрос и то не само в закона за ДДС. В резултат от лично ползване вече влизат определени суми в бюджета за разлика от преди години, когато не постъпваше нищо по това перо, въпреки че еврозаконодателството изисква да се начислява ДДС в такива случаи.

От съобщението на ЕК не става ясно какви точно измемения се налагат. Според експерти не става дума за отмяна на сегашния режим, а по-скоро за доизясняване от кой момент даден актив, купен на името на фирма, се счита, че служи за лично ползване.

Изпращането на писмо е първата стъпка от наказателните процедури на Брюксел, които Брюксел води срещу държавите членки, ако в законодателството си имат разпоредби, противоречащи на правото на ЕС. Последният етап от процедурата представлява завеждане на дело пред Съда на ЕС, ако държавата членка не се поправи.

В случая с ДДС засега ЕК е дала срок от два месеца на българските власти да предприемат действия, но ако това не стане, Брюксел ще изпрати "мотивирано становище" на българските власти, което е следващият етап от процедурата.

Комисията настоява още и за промени по отношение на авансовото плащане на ДДС при търговията с горива, тъй като е нарушена равнопоставеността между малките и големите играчи на пазара.

"Понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимия от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимия по сделките им ДДС. Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС)", посочва ЕК.

И в този случай България има два месеца, за да предприеме действия по корекция на закона.

Споделяне

Още от Бизнес