Еколози: Мотивите на Сливен за присвояването на "Сините камъни" са абсурдни

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" определиха като абсурдни мотивите на кмета на община Сливен Йордан Лечков и на областния управител на Сливен Марин Кавръков да поискат от държавата да ѝ прехвърли безвъзмездно цялата държавна собственост в Природен парк "Сините камъни". Местната власт заяви, че прехвърлянето е необходимо, за да се поддържат пътищата и да се изгради канализация в парка.

ПП "Сините камъни" не е градска градина, а защитена природна територия по българското и европейското законодателство, казват активистите. За да се поддържат пътищата и за да се изгради канализация, не е необходимо държавата да прехвърля собствеността си на общината.

Задължение на общината е да поддържа общинските пътища, без да има значение върху каква собственост се намират, обясняват от "За да остане природа". Природозащитниците подозират, че към територията има заявен инвеститорски интерес и общината иска да прави ваканционен комплекс на територията на парка.

Изграждането на канализация и пречистването на водите на хижите и почивните станции е задължение на собствениците им, а не на общинската администрация и би представлявала държавна помощ за тези собственици.

Изграждането на система от пътно осветление в Защитена зона "Сините камъни" от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е доста спорно и липсва като практика, тъй като има негативно въздействие върху определени популации на видове, например пеперудите и птиците. В парка се срещат над половината от всички видове пеперуди в България и 60% от всички видове птици.

Коалицията "За да остане природа в България" разчита, че областният управител на Сливен ще бъде подложен на контрол и за собствения си стратегически план за дейност за периода 2010-2013, защото в него също е записано като приоритет действие за "промяна собствеността на Природен парк Сините камъни", което е незаконосъобразно. Според екозащитниците законите трябва да се спазват от всички граждани и институции и особено от тези, които контролират другите за това. Според чл. 7 от устройствения правилник на областната администрация областният управител отговаря за защитата на държавната собственост в областта, а не за нейното раздържавяване.

Споделяне

Още от Бизнес