Екоминистерството допълни одобрението си за търсене на газ във "Вранино"

Екоминистерството допълни одобрението си за търсене на газ във "Вранино"

За успокоение на обществените духове, разбунени от опасността да се добива природен газ в Добруджа чрез неконвенционален метод, Министерството на околната среда и водите е вписало изрично забрана за използване на подобни технологии в решението за одобрение на дейностите на фирмата "Парк Плейс Енержи Корп“ за търсене и проучване на нефт и газ в Блок "1-11 Вранино“. От екоминистерството обясняват, че са прецизирали документа с изискването, което по принцип е разписано в приетия в началото на 2012 г. мораториум върху използването на нетрадиционни технологии при търсене и добив на подземни богатства, за по-голяма сигурност на гражданите.

От фирмата се изисква и да предостави информация и данни за общия ефект от отделните дейности в тяхната съвкупност, по отношение на проучваната територия, подземните водоносни пластове и защитените зони.

С корекциите се допълва текста на т. 2 от условията на Решението http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/Reshenia_2014/Reshenie-195_08.09.2014.pdf и се добавя нова т. 7. Допълнителните задължения са внесени в документа по предложение на представители на партия "Зелените“, след среща с министъра миналата седмица.

Решението за съгласуване на цялостен и годишен работен проект за търсене и проучване на нефт и природен газ налага ограничителни дейности върху естеството на проучванията, предмет на договора за търсене и проучване, посочват от ековедомството.

То припомня, че договорът за проучвателните дейности е подписан между министъра на икономиката и енергетиката и "Парк Плейс Енержи Корп“ през април 2014 г., а решението на Министерството на околната среда и водите по същество не е разрешение за търсене и проучване на нефт и газ, каквото се издава от икономическото ведомство.

Даденото от екоминистерството решение, с поставените задължителни за изпълнение условия в него, само гарантира изпълнението на проучвателните дейности в съответствие със законодателството по околна среда.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес