Експертизата на психолозите на МВР вече недостатъчна за уволнение на полицай

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 251, ал.1, т.6 от Правилника за прилагане на Закона за МВР в частта "установена от Института по психология на МВР". Това съобщиха в сряда от съда.

Решението не подлежи на обжалване и влиза в сила от обнародването му в "Държавен вестник".

В Закона за МВР са изброени причините, които правят служител от системата на министерството негоден да изпълнява задълженията си и могат да служат за основание той да бъде уволнен. Една от тези причини е психологична несъвместимост за работа в МВР, установена от Института по психология на министерството.

Според ВАС е безспорен фактът, че този институт е на директно подчинение на министъра на вътрешните работи. Извършената "психологична експертна оценка" от психолог към Института по психология на МВР не подлежи на контрол и ревизия пред никакъв орган.

Съдът приема, че по този начин се създават възможности за неотстранимост на допускани неточности при преценката, злоупотреба с право от страна на експертите и лишаване от право на защита на заинтересованите лица. Макар да съществува правото служителят да обжалва заповедта за уволнение, това всъщност е само формална възможност, тъй като заключението на експерта от института не подлежи на контрол.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗМВР върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи. Съдът приема, че заложеното в атакувания текст от правилника установяване на психологическата несъвместимост за работа в МВР единствено от Института по психология на МВР и липсата на контрол върху тази дейност и върху изготвяните експертни оценки, е в противоречие с нормата на цитирания член от закона за МВР и на разпоредби от Закона за здравето.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?