"Енерго-Про" ухажва малките фирми с до 35% по-ниски сметки на свободния пазар

"Енерго-Про" ухажва малките фирми с до 35% по-ниски сметки на свободния пазар

Доставчикът на ток в Североизточна България "Енерго-Про" атакува свободния пазар за електроенергия, предлагайки на малките фирми възможността да намалят сметките между 25 и 35 на сто в сравнение със сега плащаните на регулирания пазар по определените от Комисията за енергийно и водно регулиране тарифи. Това ще става чрез дружеството "Енерго-Про Енергийни услуги", което вече държи над 20 процента от свободния пазар на ток и има десетгодишен опит в търговията с електроенергия.

Единственото условие, за да се възползва дребният бизнес от предложението, е да е лоялен клиент на Банка ДСК. Заявка за сключването на едногодишни или тригодишни договори за доставка на ток от "Енерго-Про" може да се подава в бизнес центровете на Банка ДСК в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Плевен и Варна. Предвижда се от началото на 2016 г. това да става и в останалите офиси на ДСК, специализирани в обслужването на малки и микро предприятия.

Реално бизнес клиентите на банката могат да избират между няколко възможности за едногодишни и тригодишни договори с различни профили, според тяхното потребление, и ще се възползват от преференциални условия и опростени процедури.

Чрез различни отстъпки в цената на самата енергия, според договорените количества за доставка, при плащане на сметката за ток през банката и други преференции малките фирми може да намалят значително сегашните си разходи за електроенергия, посочват от дружеството.

Негови изчисления сочат, че например малки фирми с годишно потребление около 20 мегаватчаса могат да намалят сметката си за ток веднага средно с 25%, а при по-голяма консумация и допълнителни отстъпки спестяването може да достигне и до 35 %.

Достатъчно е фирмите да предоставят документите по партидата си и да подпишат договора, като максималният срок за смяната на доставчика е три седмици. Стартът на контракта започва на първо число на месеца.

"Избрахме Банка ДСК не само защото е наша основна обслужваща банка и има отлична репутация и рейтинг. Привлече ни присъствието ѝ в над 200 населени места. Банката повече от 20 години е водеща в обслужването и кредитирането на средните и малки фирми, и има богат опит в реализирането на подобни проекти с бизнес партньори“, обясни Момчил Андреев, управител на "Енерго-Про Варна".

Фирмите, желаещи да излязат на свободния пазар, може да се възползват от услугите на "Енерго-Про Енергийни услуги" и в представителствата на търговеца във Варна,София, Бургас, Пловдив, Плевен, Благоевград и Стара Загора.

Споделяне

Още от Бизнес