ЕП препоръчва споразумение за асоцииране между ЕС и Великобритания

ЕП препоръчва споразумение за асоцииране между ЕС и Великобритания

Европейският парламент прие резолюция, която разглежда рамката на бъдещите отношения между ЕС и Великобритания, съобщи пресслужбата на ЕП.

Предвид "червените линии", очертани от британското правителство, споразумение за асоцииране може да предостави подходяща рамка за бъдещите отношения, се посочва в документа.

ЕП предлага бъдещите отношения да се основават на четири основни стълба: търговия и икономически отношения; вътрешна сигурност; сътрудничество във външната политика и отбраната; тематично сътрудничество, например в областта на научните изследвания.

Евродепутатите настояват, че е необходим механизъм за разрешаване на спорове. Отбелязва се, че дори асоциирани с ЕС държави, със сходно законодателство, не могат да се възползват от права, облаги и достъп до пазара в същата степен, както държавите в Общността.

Всяка рамка за бъдещите отношения трябва да включва и зачитането на целостта на единния пазар, митническия съюз и четирите свободи, без да позволява различен подход за отделните области. Тя трябва да отчита ролята на Съда на Европейския съюз, отбелязва ЕП.

Резолюцията приветства проекта на споразумение за оттеглянето на Великобритания и изразява подкрепа за предложените преходни мерки. Резолюцията отбелязва важността от осигуряването на еднакво и справедливо отношение към гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани, живеещи в ЕС.

Резолюцията приветства проекта на протокол за Ирландия и Северна Ирландия, включително и възможността за конкретни предпазни мерки срещу засилване на граничния контрол. Евродепутатите подчертават важността на запазването правата на гражданите, залегнали в Белфасткото споразумение.

Споделяне

Още от Европа