ЕС предоставя 1.2 млрд. евро за 23 новаторски проекта за възобновяема енергия

Европейската комисия съобщи във вторник, че предоставя 1.2 млрд. евро за финансирането на 23 демонстрационни проекта с висока степен на новаторство в областта на възобновяемата енергия. Те ще бъдат съфинансирани с приходите от продажбата на 200 милиона квоти за емисии от резерва за нови участници (NER) на схемата на ЕС за търговия с емисии.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор каза, че финансирането се осигурява частично от търговията с въглеродни емисии на ЕС, така че на практика замърсителите плащат. В същото време частният сектор ще осигури другите 2 млрд. евро инвестиции.

Проектите обхващат широк спектър от технологии за възобновяеми източници - биоенергия (включително усъвършенствани биогорива), концентрирана слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна и океанска енергия и управление на децентрализирани системи от възобновяеми източници (интелигентни мрежи).

"Тази година Коледа дойде по-рано - днешното решение е основен етап от политиката на ЕС в областта на климата. Програмата NER300 всъщност е нещо като Робин Худ, тъй като принуждава замърсителите да плащат за широкомащабни демонстрации на нови нисковъглеродни технологии. Предоставените 1.2 млрд. евро, които се плащат от замърсителите, ще привлекат още 2 млрд. евро частни инвестиции в 23 подбрани нисковъглеродни демонстрационни проекта. Това ще помогне на ЕС да запази своята лидерска позиция в областта на възобновяемите енергийни източници и ще създаде работни места в ЕС, тук и сега", заяви комисар Хедегор.

Реализацията на проектите ще създаде няколкостотин работни места, а когато влязат в експлоатация, заетите постоянно в тях ще са 1 000 души.

Споделяне

Още от Европа