ЕС въвежда уеднаквени разрешителни за престой на чужденци

ЕС въвежда уеднаквени разрешителни за престой на чужденци

Съветът на ЕС одобри въвеждането на единен формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на страни извън Общността.

Така се приема нов общ дизайн на картата за пребиваване, като целта е да бъдат усъвършенствани защитите, за да бъде предотвратено фалшифицирането на документите. С досегашните карти, въведени от 1997 г., бяха установени множество злоупотреби, се отбелязва в съобщение на Съвета.

Междувременно комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент съобщи, че одобрява предложението за въвеждане на разрешителни за престой на чужденци в ЕС, получили правото на закрила, с валидност пет години.

 

Разрешителните ще могат да бъдат подновявани веднъж, отново с петгодишен срок.

По този начин се уеднаквяват показателите и стандартите за признаването на тези документи.

 

Така чужденците, получили закрила в ЕС, следва да получават еднакво отношение от властите на всяка от държавите от Общността. В съобщението се уточнява, че новата мярка ще предотврати "купуването" на статут на закрила.

 

След като бъдат утвърдени в пленарната зала на ЕП, занапред правилата ще изискват държавите от ЕС, когато преценяват дали да предоставят статут на закрила, да проверяват базите данни на европейската агенция за убежището. `Когато се установи, че заплахата в страната на произход на чужденеца е отпаднала, статутът на закрила ще бъде оттеглян.

 

Предвижда се отпадане на статута и когато чужденецът е замесен в терористична дейност или тежки престъпления.

Споделяне

Още от Европа

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?