Европари ще се дават и за контейнери за разделяне на сметта

Европари ще се дават и за контейнери за разделяне на сметта

Общините вече могат да кандидатства за еврофинансиране за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъците и за автомобили за тяхното извозване. Това предвиждат промени в правилата за прилагана на оперативната програма “Околна среда“ (ОПОС), одобрени на заседание на комитета за наблюдение на работата ѝ, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в четвъртък.

Според ековедомството допускането на тези дейности за финансиране ще подпомогне изграждането на действащи регионални системи за управление на отпадъците. Освен това общините ще могат да пренасочат средства, които иначе биха отишли за събирането на отпадъците от опаковки, към въвеждане на диференцирана такса смет за населението им.

Промяната ще се отрази благоприятно за социалната поносимост при въвеждането в експлоатация на новите съоръжения, тъй като общините ще имат възможност да бъдат по-гъвкави при определянето на такса битови отпадъци, посочват от МОСВ.

На заседанието на мониторинговия комитет е приета също така годишната работна програма за 2011 г. на ОПОС. Тя предвижда да се обяви директна процедура, при която четирите басейнови дирекции към екоминистерството да кандидатстват за над 20 млн. лв. за актуализиране на планове за управление на речните басейни и разработване на планове за управление на риска от наводнения.

Догодина за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Пазарджик, Кочериново, Провадия и Своге ще се предоставят над 87 млн. лв., предвижда още планът.

В сектор “Биоразнообразие” ще се обявят четири процедури. Към регионалните инспекции по околната среда и водите ще се насочат 2 млн. лв., с които да разработят и актуализират планове за управление на резервати. За обновяване на на плана за управление на национален парк “Пирин“ са предвидени 4 млн. лв. За общини, неправителствени организации, структури на МОСВ и Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ са предвидени 2 млн. лв. за проекти за управление на защитени местности извън обхвата на националните и природните паркове. Други 25 млн. лв. ще се предоставят за проекти по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, допълниха от МОСВ.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?