Европейският съюз губи 193 млн. евро от ДДС-измами и лоша отчетност

Над 193 млрд. евро (1.5% от БВП) са изгубени вследствие на несъбиране на ДДС и неспазване на регулациите за данъка в Европейския съюз. Това показва ново проучване, финансирано от Европейската комисия, съобщиха от представителството на ЕК у нас.

Проучването е част от усилията за реформирането на данъчната система в Европа, както и елемент от кампанията на ЕК за борба с данъчните измами. Изследването предоставя детайлни данни за разликите между дължимия и събрания ДДС в държавите-членки в периода 2000-2011.

Анализът показва, че по-ниската от очакваната събираемост на ДДС в Европа само частично се дължи на данъчни измами. Неплащането на ДДС е повлияно и от други фактори като фирмени фалити, статистически грешки, забавени плащания, както и на юридически мерки за избягване на плащания. Затова, мерките за по-добра събираемост на данъка трябва да са е няколко насоки.

На първо място, нужни са по-строги мерки срещу данъчните измами на национално равнище. ЕК вече предложи цял набор от механизми в тази насока.

Опростяването на данъчните системи също би имало положителен ефект върху събираемостта. ЕК се стреми да опрости системата за събиране на ДДС за бизнеса. В началото на тази година например, в сила влязоха нови правила за издаването на електронни фактури. До няколко седмици Европейската комисия ще предложи и създаването на единна ДДС декларация за целия Европейски съюз.

Накрая, но не на последно място, изводите на доклада показват, че различните данъчни ставки допринасят за неспазването на разпоредбите. Затова ЕК подновява призива си към държавите-членки да разширят данъчната основа и да ограничат предвидените в данъчното законодателство изключения. Това не само ще опрости данъчните системи, но ще помогне и за избягване на повишения в стандартните ставки на ДДС.

Споделяне

Още от Европа