Европейците с равни права при лицензиране на радио и телевизия у нас

Физическите и юридически лица от Европейския съюз ще осъществяват радио- и телевизионна дейност в България при равни условия с българските. Това решиха депутатите в сряда, след като приеха без дебати на първо и второ четене промени в Закона за радиото и телевизията. Законопроектът е предложен от правителството.

С измененията се премахват ограниченията пред правото на установяване и свободното предоставяне на услуги от гражданите и компаниите на страните от ЕС. Промените са заради поетите от страна на България ангажименти към съюза.

За лицензия вече ще могат да кандидатстват освен физическите и юридически лица, регистрирани по българските закони и тези, регистрирани като търговци по законодателството на държава от ЕС, или на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Досега действащата разпоредба изискваше вече регистрирани в други държави лица да се регистрират повторно у нас. Така се създаваха ограничения пред правото на установяване и свободното предоставяне на услуги.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?