Европрограмите в България намаляват с една след 2014 г.

Шест, а не седем както са сега, ще бъдат оперативните програми със средства от Европейския съюз през следващия програмен период 2014 – 2020 г. Това реши правителството като одобри тематичните цели, които ще бъдат включени в Договора за партньорство.

Програмите са същите като настоящите, като единствено административен капацитет и техническа помощ се сливат в една обща програма. Новата оперативна програма ще се нарича "Техническа помощ и административен капацитет“ и ще бъде управлявана от Министерския съвет. В момента управляващия орган на програма “Административен капацитет” е Министерството на финансите, а "Техническа помощ“ е на подчинение на министъра по еврофондовете.

Новото име на програмата за бизнеса ще бъде “Иновации и предприемачество”. Сега оперативната програма се нарича “Конкурентноспособност”.

С ново име е и програма “Транспорт”, която става “Транспортна инфраструктура”. Към нея ще премине и ремонтът на пътищата, които сега се финансират със средства от оперативна програма “Регионално развитие”.

Останалите три програми запазват сегашните си имена - “Регионално развитие”, “Околна среда” и “Човешки ресурси” и остават на подчинение на същите министерства, които ги управляват и в момента.

Запазват се и двете земеделски програми – за развитие на селските райони и за рибарството.

Днешното решение на правителството е първата стъпка към процеса на програмиране на средствата от Европейския съюз за България за следващия програмен период. Плановете са преди парламентарните избори през 2013 г. договорът за партньорство с ЕС да бъде готов.

За да не бъде променен от следващото правителство, независимо какво е то, ще се търси максимален консенсус по документа от всички политически сили, каза неотдавна министърът по еврофондовете Томислав Дончев.

България ще може да разчита на около 17 млрд. лева безвъзмездна помощ от кохезионния и структурните фондове на ЕС, а заедно с националното съфинансиране средствата ще надхвърлят 20 млрд. лв. Това е с около 4.5 млрд. лева повече спрямо настоящия програмен период. Тези разчети са при бюджет на ЕС от около един трилион евро за 2014 – 2020 г.

От кохезионния фонд ще дойдат 30% от средствата за България. Това са около 6 млрд. лв., които ще отидат за строителство на магистрали, жп линии и водния сектор. В момента сумата е 3.4 млрд. лева.

Средствата за образование, обучения на работещи и безработни и социално включване ще дойдат от Европейския социален фонд и са 18% или около 3.6 млрд. лева.

Най-много средства в България ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие – 52%, което е около 10.4 млрд. лв. Половината от тези пари ще отидат за нисковъглеродна икономика, иновации и за малкия и среден бизнес. Останалите са за мерки за развитие на градовете и регионите.

Споделяне

Още от Европа

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?