Евростат: Българите са най-нещастната нация в Европа

Евростат: Българите са най-нещастната нация в Европа

Българите са битово най-неудовлетворените и като цяло най-нещастни от живота си европейци. Това показва проучване на Евростат "Качеството на живот в Европа – факти и мнения", провеждано от 2013 година и оповестено в понеделник.

За пръв път средната удовлетвореност на всяка нация в изследването се оценява по 8 показателя, комбинирайки обективни факти с мненията на анкетираните – удовлетворение от личните взаимоотношения, от жилището, от времето за пътуване до работа, жизнената среда, зелените площи и зоните за развлечение, работата, оползотворяването на времето и финансовото положение.

България е на дъното по 7 от всички 8 показателя.

По отчаяние можем да се мерим само със Сърбия, която ни задминава по безрадостна оценка само в показателя "жизнена среда". Там удовлетворението на съседите ни е най-ниско (5.0 при 5.2 в България). В аспект „работа“ България и Сърбия си поделят последното място с индекс 6.0 – по-нисък от официално фрустрираната Гърция (6.1) и оплакващата се от масова безработица Испания (6.9).

В изследването се посочва, че по скалата от 0 до 10 на въпроса за финансовата удовлетвореност на домакинствата българите посочват 3.7. На обратния полюс са датчаните с оценка от 7.4.

От Евростат посочват, че почти половината от населението на ЕС (49.2 %) изразява мнение, което е в средата на скалата, 37.6% показват ниско ниво на удовлетвореност, а само 13.2 на сто се чувстват силно удовлетворени. Така средното равнище за ЕС по този критерий е 6.

Очаквано най-доволни са жителите на Швеция, Дания, Финландия, Холандия, Австрия. Съответно най-недоволните са българите, 78.5%, от които посочват, че са много недоволни от финансовото си положение, португалците - 67 на сто, гърците - 65.9 на сто, хърватите - 64.5 на сто.

Същевременното данните на Евростат нареждат България и Румъния сред страните, при които през периода 2008-2013 г. се наблюдава най-голямо подобрение в покупателната способност на домакинствата. За България по този показател се отчита ръст от 23.8 на сто, а за Румъния - от 28.5 на сто. Очаквано в развитите страни този ръст е едноцифрен за периода.

Най-драстична между българите и останалите нации е разликата не по отношение на парите, а на личните взаимоотношения, личи от изследването. При средно 7.8 в България удовлетвореността от общуването с другите се оценява на 5.7%.

Именно личните взаимоотношения са най-мотивиращият аспект на живота за останалите нации, личи от изследването. Най-високо е удовлетворението от тях в Швейцария (8.7), Ирландия (8.6), Дания и Австрия (8.5), Малта (8.4), в Швеция, Финландия, Великобритания и Словения (8.3.).

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?