Финансовите услуги, хранителният сектор и фармацевтиката с най-висок инвестиционен ръст в ЕС

Бизнес и финансовите услуги, хранителната индустрия и фармацевтиката, както и производството на хартия са сред областите, отбелязали най-висок инвестиционен ръст в Европа през миналата година. Това показва изследване на Ърнст и Янг на инвестициите на стария континент за миналата година, оповестено във вторник. Растеж отбелязват и други производствени отрасли, като машиностроене и оборудване, производство на пластмаси и каучук.

По видове проекти, най-голям растеж се наблюдава в производствената сфера, а най-големият спад е при продажбите и маркетинговите операции.

През 2003 г. стратегиите за избор на място за инвестиране отдават по-голямо значение на качеството на инфраструктурата и управлението на риска, се отбелязва в анализа, озаглавен "Европейски инвестиционен монитор". Това е сигнал, че инвеститорите определят като приоритет прозрачността, стабилността и предсказуемостта на страните.

Според анализа, Русия, България, Унгария, Полша, Чехия, Румъния и Словакия привличат в по-голяма степен нови производствени проекти, отколкото разширяват вече съществуващи.

Европейският инвестиционен монитор отчита общо увеличаване на външните инвестиции в стария континент, но по-голямата част се дължат на самите европейски държави. През 2003 г. общият брой на проектите с чуждестранно пряко инвестиране в Европа нараства с 2%, за да достигне 1933 проекта.

Новоприетите в ЕС държави отбелязват спад на инвестициите, но според анализа това се дължи на предхождащата активност на чуждите инвеститори в тези страни с оглед на бъдещото им членство в съюза. След силен растеж през 2002 г., броят на чуждестранните преки инвестиции в новоприетите спада със 17% през 2003-та. Според проучването, инвестиционните проекти в новоприетите страни през 2002 г. са 332, а през 2003 г. - 274. Четири от всеки пет от тези проекти се реализират в Чехия, Унгария или Полша.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: