Финансовият надзор да контролира популярните каси поискаха депутати от РБ

Финансовият надзор да контролира популярните каси поискаха депутати от РБ

Взаимоспомагателните каси или т.нар. популярни каси да бъдат контролирани от Комисията за финансов надзор (КФН), предлагат народните представители от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров с внесени предложения за поправки в приетия миналата седмица на първо четене Законопроект за независимия финансов одит.

Мерките се предприемат след като преди десетина дни става ясно, че Дупнишката и Сливенската популярна каса, които са регистрирани по Закона за кооперациите и не подлежат на финансов контрол, са фалирали.

Те са имали предмет на дейност предоставяне на заеми само на член-кооператори за сметка на направени от тях и на техен риск вноски и средства на кооперацията в образуваната по решение на общото събрание взаимоспомагателна каса съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за кооперациите. След фалита им обаче кооператорите губят своите средства.

Тогава от справка на финансовото министерство стана ясно, че в България функционират над 100 взаимоспомагателни каси, но няма механизъм за контрол над извършваната от тях влогово-кредитна дейност. Част от популярните банки са създадени към нестопански организяции, други – към браншови и професионални съюзи, трети към коопреации.

Затова сега двамата депутати предлагат взаимоспомагателните каси, попадащи извън регулацията и разрешението на БНБ за публична влогово-кредитна дейност, да бъдат регулирани от друг компетентен орган за дейността си, а именно – КФН.

Славов и Димитров внасят още липсващи до момента в закона дефиниции за същността на влогово-кредитната дейност, която кооперациите извършват, както и изисквания към осъществяването ѝ. Целта е повече яснота и публичност в дейността на тези дружества, ограничаване на възможностите за "източване“ на средствата към едно или друго лице, член на управлението ѝ, както и възможностите за заобикаляне на Закона за кредитните институции, според който е забранено да се привличат публично средства от трети лица от небанкови институции.

Според двамата депутати кооперации, предприятия, сдружения и др. организации, извършващи влогово-кредитна дейност чрез взаимоспомагателни каси, следва да се третират като Предприятия от обществен интерес и дейността им да бъде публична, прецизно регулирана и одитирана от независими одитори, с оглед недопускане на злоупотреби с вложенията на граждани и юридически лица в такива структури.

Те предлагат също да се въведе изискване членството в такива каси да става поне 30 дни преди влагането на своите средства в нея.

Споделяне

Още от Бизнес