Финансовото министерство обяви Варна за община отличник

Шест града са получили спасителни заеми от правителството, проблемни остават 14 местни власти

Финансовото министерство обяви Варна за община отличник

Варна, Самоков и Девня са в топ 3 на общините отличници по финансови показатели. Това става ясно от редовния тримесечен анализ на финансите на местната власт, подготвен от финансовото министерство за второто тримесечие на 2017 г.

Данните на министерството са на базата на комплексен анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за второто тримесечие на 2017 г.

В списъка на отличниците влизат общо 28 града, сред които освен Варна, Самоков и Девня са също Бургас, Божурище, Пловдив, Панагюрище, Столична община, Русе, Ветово, Хасково.

Министерството на Владислав Горанов следи всички най-важни финансови показатели, записани в Закона за публичните финанси, като например среден дял на общинските приходи спрямо общия размер на постъпленията им, бюджетно салдо спрямо общите постъпления, размер на дълга като процент от приходите и изравнителната субсидия, поетите ангажименти, просрочените задължения и т. н.

Варна например има много добро покритие на разходите за местни дейности с приходи – 193% при средно 113%, добро бюджетно салдо спрямо приходите – 28% при средно 13%. Бюджетният излишък на общината към края на юни е 39 млн. лв. Общината няма и никакви просрочени задължения.

За пореден път финансовото министерство обяви и списъка на най-слабо представящите се общини. В официална процедура по финансово оздравяване са 32 общини, които трябва да подготвят планове как ще подобрят финансите си. Традиционно в списъка са Видин, Перник, Сливен, Велинград, Кърджали, Тетевен, Белово. При част от проблемните общини в листата, като например Видин, се забелязва видимо подобрение на показателите, откакто са в процедурата, докато при други, като например Велинград, дори се отчита известно влошаване.

Освен въпросните 32 общини силно проблемни са още 14 местни власти, предимно по-малки общини като Антон, Брегово, Рила, Трекляно.

Според МФ нови ангажименти за разходи натрупват недопустимо две общини – Тутракан (2.5 млн. лв.) и Септември (4.5 млн. лв.).

От началото на годината финансовото министерство започна да отпуска временни безлихвени заеми на закъсалите общини по новата процедура, действаща в закона от средата на 2016 г. Към юни 2017 г. шест общини са получили подобни кредити – Тетевен (1 млн. лв.), Белово (2 млн. лв.), Велинград (3 млн. лв.), Септември (3.3 млн. лв.), Перник (4 млн. лв.) и Сливен (5 млн. лв.). Парите са им предоставени, след като финансовото министерство е одобрило плановете им за оздравяване. Ако те ги изпълнят успешно, законът предвижда възможност кредитите да се опростят.

През второто тримесечие на 2017 г. прави впечатление отслабването на инвестиционната дейност на общините, тоест на разходите за строителство и ремонти.

"Към края на второто тримесечие на 2017 г. общините отчитат слаба инвестиционна активност от 7.89 %, сравнено с данните към края на 2016 г., когато средната стойност на този показател за страната е 15.16 %, и средно равнище на показателя10.43 %, отчетено към същия период на миналата година“, посочват от МФ.

Благодарение на мерките на МФ и на местната власт просрочията по бюджетите на общините за тримесечието са се свили от 176 млн. лв. на 150 млн. лв., а общо просрочията на местната власт са 160 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?