Фирма замърси с нефтопродукти Струма край Благоевград

Участък от река Струма край Благоевград е бил замърсен с нефтопродукти от производствената база на фирма “Агромах“, съобщиха в четвъртък от Министерството на околната среда и водите. Това било установено от експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Благоевград след проверка по сигнал.

 

Обходен е бил участък от реката от Покровнишки мост до моста при с. Бело поле, община Благоевград, и установен източникът на замърсяването. То е било предизвикано от изтичане на непречистени води, съдържащи масла и смазочни материали, след миене и ремонт на техника на площадката на “Агромах“.

 

Взети са проби от отпадни води от площадката, преди заустването им в реката, както и проби от р. Струма за лабораторен анализ. Резултатите ще дадат информация за точния вид и степента на замърсяване, а срещу "Агромах" ЕООД ще започне административно-наказателно производство по Закона за водите.

 

Дружеството вече има наложена текуща месечна санкция от 3540 лв., която трябав да плаща от август 2012 г. заради предишно замърсяване на водите на р. Струма.

Споделяне

Още от България

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?