Фирми ще плащат пътни разноски на служителите си с европари

През следващата година фирми, чиито служители трябва да пътуват извън населеното място в които живеят, за да отидат на работа, ще могат да им плащат пътните разноски с пари от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от Агенцията по заетостта в четвъртък. За схемата "На път" са отпуснати 20 млн. лв.

Вече е тръгнал приемът на проекти в областните бюра по труда или електронно чрез системата ИСУН. Крайният срок за кандидатстване е 8 февруари 2013 г.

 

Схемата предоставя финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие за период до 12 месеца. Очаква се 15 000 работещи да се възползват от преференциите за транспорт до работното място, което не трябва да е отдалечено на повече от 100 км, посочва тот агенцията.

 

Безвъзмездно за проект ще се отпускат между 20 000 лв. и 390 000 лв. Работодателите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква.

 

Проектът ще се осъществява на територията на цялата страна в периода 2012-2014 г. Целта на схемата е да се разшири комплексът от мерки, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в България. Чрез предоставяне на стимули за работодателите за организиране на транспорт за наетите от тях хора, се подкрепя и насърчава запазването на заетостта. Очаква се 80 на сто от ползващите преференцията да запазят работното си място и след приключването на насърчителните мерки, допълват от агенцията.

Споделяне

Още от България