Фирмите от хранителния бранш най-сетне могат да кандидатстват за Covid компенсации

Помощта за компания ще е до 50 000 евро

Фирмите от хранителния бранш най-сетне могат да кандидатстват за Covid компенсации

Фирмите от хранителната индустрия най-накрая могат да кандидатстват за Covid компенсации заради спад на оборотите с над 20% по време на извънредното положение, въведено през пролетта заради Covid.

Заявления ще могат да се подават в областните дирекции "Земеделие" от понеделник до 13 ноември по т.нар. извънредно перо "Временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общият бюджет е 7.3 млн. лв.

Допустими за подпомагане са микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, както и групи, и организации на производители, които осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти.

Важен детайл е, че финансовата помощ по схемата е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала по данни от НАП.

Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случаите, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба на преработени селскостопански продукти с най-малко 20%.

Таванът на помощта за предприятие е 50 000 евро

Споделяне

Още от Бизнес