Фонд ще подпомага винарския сектор

Фонд ще подпомага винарския сектор

Взаимноспомагателен фонд за подкрепа на винаро-лозарския сектора готви министерство на земеделието, заяви в четвъртък аграрният зам.-министър Явор Гечев на среща с бранша в Аграрния университет в Пловдив. Фондът ще представлява инструменти и буферни средства, които да компенсират производителите при щети върху реколтата в резултат на природни бедствия, загуби на пазари и други възникнали обстоятелства.

На срещата присъстваха и Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара, инж. Красимир Коев, шеф на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Йордан Чорбаджийски посочи, че гроздопроизводителите са получили за първи път помощ по две извънредни мерки през изминалата година – "Covid-19" и "de minimis", което е дало възможност на лозарите да вземат глътка въздух и призова да продават грозде само на лицензирани производители, за да не отива суровината в сивия сектор.

Инж. Красмирир Коев добави, че са увеличени средствата за подпомагане по мерките за гроздопроизводителите през 2021 г.

От 75% на 90% се увеличава финансирането по "Преструктуриране и конверсия на лозя". Предстоят два приема - първият е от 29 юли до 4 август с остатъчният бюджет от 6 712 7620, който е предназначен само за проекти с авансово плащане, за да не се изгубят средствата, останали от предишния прием.

От 30 юли до 12 август ще бъдат приемани документите по същата мярка на стойност 49 175 920 лева. По мярката "Събиране реколтата на зелено" средствата се увеличават от 50% на 70%. При мерките в помощ на винопроизводителите увеличение има при "Инвестиции в предприятия" и "Кризисно съхранение на вино".

По данни от ИАЛВ работещите предприятия в страната са 327, от тях само 3 са обявили, че няма да приемат грозде през 2021 г.. Преработеното грозде през изминалата година е било 120 760 тона грозде, а произведеното вино – 83 000 000 литра. Общият износ на вино за 2020 г. е бил 47 233 923 л., от които 44 633 923 л. български вина и 2 600 000 л. вино, произведено извън страната (реекспорт).

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?