Глобата за паркиране на място за инвалид става 500 лв.

Глоба от 500 лв. ще се налага на шофьорите, които неправомерно паркират на място за инвалид. Това предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, одобрени от правителството в сряда.

По този начин санкцията ще се уеднакви за цялата страна, тъй като сега тя е различна в различните общини, а в някои въобще липсва.

Въвеждането ѝ ще доведе до дисциплиниране на водачите, които съзнателно заемат места, определени за автомобили за хора с трайни увреждания. Изследваната практика в другите държави членки на Европейския съюз показва, че нарушението се санкционира строго и санкцията е в значителен размер, пише в мотивите на правителството.

Друга промяна дава право на инвалиди да шофират без предпазен колан, ако той пречи на помощните им средства. В категорията лица, към които водачите трябва да бъдат особено внимателни, се включват и хората с червено-бели бастуни – утвърден символ на слепите и глухите.

Споделяне

Още от България