Харчим с близо 7% повече за алкохол и цигари

Харчим с близо 7% повече за алкохол и цигари

Средните разходи за алкохол и цигари през последното тримесечие на 2015 г. са се увеличили с 6.9 на сто и това е най-големият ръст, отбелязан при потреблението в страната, докато консумацията на основни хранителни продукти намалява минимално, сочат данни на Националния статистически институт, обявени във вторник. Според тях общият среден доход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1262 лв. и нараства с 2.9% спрямо година по-рано.

В структурата на общия доход  най-висок относителен дял заемат приходите от работна заплата (55.2%), които в отчитания период са нараснали с 6 на сто от 658 на 697 лв.. Постъпленията от пенсии представляват 25.9% от домакинските бюджети и те също са се увеличили с 4.2 на сто от 314 на 327 лв.. Доходите от самостоятелна заетост са 7% от портфейлите и намаляват със 7.7 на сто от 96 на 89 лв. Социалните помощи заемат 3.8% от доходите на домакинствата и там също има спад в отчетения период от 49 на 47 лв.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е
1 162 лв. и намалява с 0.7% спрямо година по-рано. Най-големи са харчовете за храна – 32.4% от всички разходи, за поддръжката на жилището – 16.7%, и за транспорт и съобщения (11.2%).

Според статистическите данни най-голям ръст има при разходите за алкохолни напитки и цигари и средна в последното тримесечие на човек от населението се падат изхарчени по 52 лева, срещу 49 лв. година по-рано.

Въпреки спада на цените на горивата са нараснали разходите за транспорт и съобщения с 3.4 на сто от 126 на 130 лв. С лев повече спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. са харчени за храна - 376 лв., което е ръст от 0.3 процента. Разходите за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома намаляват с 2.8% от 200 на 195 лв. За здравеопазване са давани с 4.4% по-малко средства (от 61 на 58 лв. Намаляват с 4.3 процента – от 54 на 52 лв. разходите за облекло и обувки.

При потреблението на основните хранителни продукти най-съществено пада консумацията на хляб и тестени изделия - от 23.6 на 22.4 кг в отчитания период, на плодове - от 12.1 на 11.1 кг, на яйца - от 34 на 33 бр., на зеленчуци - от 14.1 на 13.8 кг и на кисело мляко - от 6.4 на 6.1 килограма.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?