Източниците на електромагнитни полета влизат в публичен регистър

Източниците на електромагнитни полета влизат в публичен регистър

Всички съоръжения, които излъчват електромагнитни вълни, в това число и антените на мобилните оператори, ще влязат в публичен регистър, до който гражданите ще имат достъп. Това предвиждат промени в наредба на здравното министерство.

Промените предвиждат да се създаде и поддържа публична информационна база с данни за обектите с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други подобни, като всеки гражданин ще има право да получи информация за нивата на електрическите, магнитните и електромагнитните полета, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Базата данни ще има публично достъпна част и ще включва списък на обектите с излъчващи съоръжения, тяхното местоположение, информация относно извършените измервания на нивата на електромагнитното излъчване и респективно служебна част за органите на държавния здравен контрол.

С предложените промени се цели предоставяне на своевременна и достоверна информация за населението по отношение на обектите с излъчващи съоръжения в населените места, резултатите от извършения върху тях контрол от страна на държавните органи и повишаване на информираността на гражданите относно въздействието на нейонизиращи лъчения върху здравето.

Освен това регистърът може да бъде пуснат в експлоатация веднага, тъй като интернет базираната информационна база данни вече е създадена по проект “Подобряване на контрола и информационни системи за превенцията на риска в здравеопазването" на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Базата данни ще подобри мониторирането на излъчващите съоръжения и ще позволи на здравните инспекции да упражняват по-качествен контрол върху тях, за да не се допускат рискове за здравето на населението, посочват от здравното министерство. 

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?