Извършен бе годишен тест на сирените за тревога в 13 града

Извършен бе годишен тест на сирените за тревога в 13 града

В вторник бяха тествани сирените за ранно оповестяване при бедствия и аварии в Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора, Враца, Гълъбово, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

Точно в 11 ч. бяха излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласова информация.

Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Споделяне

Още от България