Кабинетът ще се бори с детската бедност

Борбата с детската бедност ще е приоритет в Националната програма за закрила на детето за тази година, която кабинетът одобри на заседанието си в сряда. Очаква се да започне проект за социално включване, насочен към децата на възраст до 7 години, който е на стойност 40 млн. евро и е за период 2009-2013 година. Другите приоритети в програмата са осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца, подобряване здравето на децата и повишаване информираността им за техните права.

Ще бъде разработена информационна система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на национално ниво. Акцент е поставен и върху разширяването на профилактичните мерки за опазване на детското здраве. Предстои да бъде изградена Национална гореща телефонна линия за деца, като част от дейностите ще бъдат продължени от 2008 година.

Почти два пъти са се увеличили сигналите и жалбите за насилие над деца, по които през 2008 г са извършени проверки от Агенцията за закрила на детето (АЗД).

През миналата година са усвоени 8 млн. лв. за финансиране на дейностите по реформиране и закриване на 6 специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца. Средствата са предадени на общинските бюджети. С 40.3 млн. лв. пък са били подкрепени семействата, в които се отглеждат деца с трайни увреждания. Общият брой на включените в програмата деца е 19 569.

Още 1 млн. лв. са похарчени по 697 проекти за превенция на отпадането на учениците от образователната система. С тези пари се е увеличил броят на децата със специализирани образователни потребности в обикновените училища, в 50 е изградена достъпна архитектурна среда и е плащано на 933 ресурсни учители.

През миналата година в страната са проведени 3318 акции за прибиране от улицата на безпризорни деца. 71 са случаите на български деца - жертви на трафик в чужбина, отчитат още от АЗД.

Споделяне

Още от България