Комисии по места ще проверяват адресните регистрации преди изборите

Комисии по места ще проверяват адресните регистрации преди изборите

Законовите поправки срещу изборния туризъм бяха приети на второ четене от народните представители в четвъртък.

Промените в Закона за гражданската регистрация целят да пресекат възможността за масово преселение на граждани към малки общини и регистрация на десетки гласоподаватели на един и същ адрес с цел участие в предстоящите местни избори.

Въвежда се ограничение на броя на лицата, които могат да се регистрират на един адрес – той не може да надвишава двукратно броят на тези, които обичайно живеят в жилището. Ако става дума за близки роднини, законът разрешава трикратно надвишаване. Ако това изискване е нарушено, кметовете могат да отказват регистрация, както и да заличат вече направените регистрации.

В 3-дневен срок от влизането в сила на закона кметовете на общини или на райони издават заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на извършените адресни регистрации за периода 1 юли 2014 г. - 30 април 2015 г.

В състава на комисията влизат служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структури на МВР и на ГРАО.

В случай, че кметът не издаде заповедта в срок, тя се издава от областния управител. Това предложение бе включено, тъй като според вносителите много често кметовете участват в схемата. От БСП обаче посочиха, че областните управители са политически лица, назначени от правителството, и също не е добре да им се дават такива правомощия. Срокът за извършването на проверката е 1 месец.

След извършването на проверката в тридневен срок общината издава заповед за заличаване на регистрации, за които са установени нарушения.

Включен бе и текст, според който лице, чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомяването му да подмени личните си документи.

Народното събрание забрани и регистрацията по настоящ или постоянен адрес за повече от четири месеца в хотел, почивен дом и т.н. Според авторите на това предложение от Реформаторския блок изборният туризъм вече се е разпрострял в курортите.

Депутатите решиха още българите в чужбина да трябва да уведомяват общината по постоянен адрес за настоящия си адрес извън страната при промяната му. Според Мая Манолова подобна мярка ще реши проблема с т.нар. "мъртви души" в избирателните списъци.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?