Комисията по ценни книжа в спор със съда за увеличението на капитала на "Ем Джи Елит Холдинг"

Държавната комисия по ценни книжа (ДКЦК) обяви за незаконно увеличението на капитала на "Ем Джи Елит Холдинг". Бившия приватизационен фонд увеличи капитала си от 2 978 687 лева на 10 178 687 лева чрез издаване на нови 72 000 000 броя акции с номинална стойност 0.10 лева

Съда е вписал в търговския регистър увеличението, въпреки че от комисията са предупредили това да не се прави. Сега ДКЦК с цел да бъдат предприети необходимите действия за заличаване на вписването е уведомила и Софийска градска прокуратура. Решено е било да се наложат и наказания за извършените административни нарушения на виновните лица.

След увеличението на капитала 78.88% от акциите са собственост на регистрирания в Лихтенщайн фонд "Пи Еф Ейч Си естаблишмент", който се представлява от Илия Павлов. Парите от увеличението на капитала били предназначени за инвестиции в "Елкабел"- Бургас и "Гранд хотел Варна".

Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа увеличаването на капитала на публично дружество става или с одобрен от комисията проспект или със съкратен проспект, когато управителните органи са овластени за това от общото събрание на акционерите.

"Ем Джи Елит холдинг" е взел решение за увеличение на капитала на последното общо събрание, но мениджърите на холдинга не са внесли проспект в комисията.

ДКЦК е решила да се обърне към прокуратурата, защото тя няма правен интерес да оспорва увеличението на капитала. Това е право единствено на акционерите или на прокуратурата.

© Copyright Mediapool

Споделяне

Още от Бизнес