Контролен номер ще издава качествените вина

Вината, които претендират да се продават в класа на качествените еликсири, задължително ще се обозначават с контролен номер. Това предвиждат част от промените в наредба за условията, на които трябва до отговарят качествените вина от определен район, както и за реда и начина за тяхното утвърждаване, които прие във вторник Колегиумът на Министерство на зeмеделието и горите.

Контролният номер ще представлява уникална идентификация. Тя ще позволява проследяване и контрол на произведените партиди качествени вина. Номерът ще е гаранция за произхода на продукта.

Проектонаредбата предвижда и нова формулировка на качествените вина, съгласно промените, направени наскоро в закона за виното и спиртните напитки. Като "качествени вина, произведени в определен район", ще бъдат признавани онези еликсири, при които произходът на виното следва района, където е отглеждано гроздето за производството им. Такива ще са качествените лисьори, пенливи, искрящи и други вина. По новия начин се отразяват основните стандарти на европейските регламенти за окачествяване на виното, твърдят експертите.

Въвежда се и класификация на вината според гаранцията за качеството. Предвиждат се два класа - вина с гарантирано наименование за произход и вина с гарантирано и контролирано наименование за произход.

Производителите на качествени вина от определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход, гласи още проектопостановлението.

То дава и подробна дефиниция от 8 показателя за "качествено вино с гарантирано наименование за произход".

При изготвянето на промените е взет под внимание опитът в изграждането на цялостен системен контрол в страни като Португалия и Германия, обясниха от земеделското министерство.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: